ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ ТОВ «ТРЕЙДІВ»
з вручення призів та/або подарунків у 2021 році

(Організатор маркетингової кампанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДІВ»)
Основною діяльністю ТОВ «ТРЕЙДІВ» є роздрібний продаж товарів широкого вжитку поштовим замовленням за системою дистанційної торгівлі або через мережу Інтернет. Організатор розсилає поштою або через мережу Інтернет рекламно-інформаційні пропозиції (надалі – розсилки-пропозиції) із запрошенням придбати запропоновані товари за каталогами або за телефоном «гарячої лінії». При замовленні товару із розсилки-пропозиції, Організатор зобов’язується доставити замовлений товар посилкою шляхом поштового відправлення через АТ «Укрпошта» або іншою службою доставки, за бажанням клієнта. Передоплата Організатору за замовлений клієнтом товар не передбачається. Право власності на надісланий товар переходить до клієнта в момент оплати товару співробітнику служби доставки або у поштовому відділенні.
Стаття 1. Організатор маркетингової акції ТОВ «ТРЕЙДІВ» (надалі – Організатор) з метою залучення уваги потенційних споживачів до пропозицій Організатора та сприяння збільшенню обсягів продажу товарів Організатор проводить на території України акцію серед своїх клієнтів (надалі – Акція), у період із 01.02.2021 року до 27.12.2021 року включно, з врученням призів особам, які будуть визнані Головними Переможцями (власниками призів) за умовами цієї Акції Організатора.
Загальна сума призового фонду Організатора складає 280 000,00 (двісті вісімдесят тисяч., 00 коп.) гривень.

1.1. Організатор та його комерційні партнери залишають за собою право протягом усього періоду та в рамках Акції змінювати загальну суму призового фонду та проводити додаткові Акції під різними назвами, та/або доповнювати його додатковими призами, та/або подарунками, що непередбачені цими Правилами. Причому прийняття рішення про розмір, вид та вартість призу та/або подарунка Організатор та його комерційні партнери залишають на власний розсуд. Зміна або доповнення цих Правил та умов Акцій можливі у випадку їх затвердження Організатором Акцій та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акцій. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами або доповненнями до цих Правил та умов. Під отриманням подарунка варто розуміти можливість придбання товару за ціною від 1 грн. із ПДВ.

1.2. Акція проводиться в період із 01.02.2021 року до 27.12.2021 року включно із застосуванням до Акції різних назв. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику. Участь в Акції є безкоштовною та добровільною: Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їх участь в Акції.

1.3. Грошові призи виплачуються на вибір Організатора у готівковій, або безготівковій формі шляхом переказу коштів переможцям на їхні особисті рахунки, відкриті в будь-якій банківській установі на території України, або поштовим переказом після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (в разі необхідності його сплати), згідно з Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями.

1.4. В окремих розсилках-пропозиціях Організатор має право надавати клієнтам (замовникам товарів із розсилок-пропозицій) додаткові можливості, які збільшують їхні шанси на отримання призів.

1.5. Акція з вручення призів та/або подарунків є складовою частиною маркетингових кампаній, метою якої є стимулювання клієнта та дослідження споживчого попиту на товари, визначені Організатором Акції. Цінова політика Організатора є предметом маркетингового дослідження ринку.

Стаття 2. В Акції можуть брати участь виключно повнолітні громадяни України – клієнти Організатора, яким на момент придбання товарів виповнилося 18 років, та які зробили замовлення із запропонованих розсилок-пропозицій, або за телефонами, або через мережу Інтернет за посиланнями Організатора, й оплатили їх. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних, недієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, встановленому чинним законодавством. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати участь у ній співробітники й представники Організаторів та їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), а також особи, які не відповідають Правилам або не виконують умови даної Акції.
Стаття 3. Учасники беруть участь у даній Акції на умовах, які описані нижче. Усі одержувачі (клієнти) інформаційно-рекламних матеріалів (листів) від Організатора Акції за умовами даної Акції оголошуються переможцями (термін "переможець" означає, що даного клієнта обрано Організатором серед інших клієнтів для відправлення зазначених матеріалів (листів). При одержанні матеріалів (листів) їм надається можливість брати участь у маркетинговій акції та претендувати на призи при виконанні певних умов відповідно до діючих правил даної акції.

3.1. За кожне замовлення учасник отримує призові номери, які складаються з шести цифр. Кількість призових номерів не обмежена на одного учасника, тому за кожне замовлення учаснику нараховується призовий номер який приймає участь в Акції. Адресату пропонується можливість взяти участь в Акції шляхом надання Організатору своєї персональної інформації Учасника у вигляді відповіді на Маркетингову Пропозицію згідно ст.642 Цивільного Кодексу України.

3.2. Призи та/або подарунки Акції можуть, окрім зазначення суми, мати візуальне оформлення у вигляді цінного товару (товарів) відповідної вартості. Організатор Акції залишає за собою право визначати та змінювати оформлення призів, але це не означає збільшення вартості призу Акції.

3.3. Дата проведення акції, дата вручення призу, його вартість в грошовому еквіваленті, а також, його візуалізація в рекламних, поліграфічних матеріалах, а також подання інформації по телефону, здійснюється на підставі наказу по підприємству.

3.4. Повноправними Клієнтами Акції є клієнти, які з 01.02.2021 року до 27.12.2020 року включно, зробили замовлення із отриманих ними розсилок-пропозицій, або за телефонами, або через мережу Інтернет за посиланнями Організатора, й оплатили їх. В Акції не беруть участі клієнти, які не оплатили або повернули своє замовлення до кінцевого терміну оплати замовлення відповідно визначення власників призів зазначеного в ст. 3 п. 3.5.

Посилка вважається оплаченою, коли грошові кошти за посилку надійшли на рахунок Організатора не пізніше відповідного кінцевого терміну, зазначеного в ст. 3 п. 3.5. Замовлення, оплата по яким надійшла пізніше встановленого граничного терміну, автоматично переносяться на участь у наступній Акції за умови дотримання всіх правил.

Через логістичні причини та з метою зменшення ризику ненадходження відповіді у термін, вказаний у надісланих розсилках-пропозиціях, може бути запропонований термін для відповіді.

Визначення Головних переможців (власників призів) Акції проводяться в офісі Організатора або поза його межами, на розсуд Організатора. У випадку проведення визначення Головних переможців (власників призів) поза межами офісу, про місце проведення буде повідомлено додатково. Кожному оплаченому замовленню за вказаний період дії акції відповідно до ст.3 п. 3.5 буде присвоєно унікальний номер. Для визначення Головних переможців буде залучено сайт www.random.org, з допомогою якого у випадковому порядку буде обрано переможця (власника призу).

3.5. Визначення Головних переможців (власників призів) Акції здійснюється згідно з умовами та датами, що описані нижче.

26.02.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 26.02.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.02.2021 року по 26.02.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

31.03.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 31.03.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили мінімум три замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.02.2021 року по 31.03.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

30.04.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 30.04.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.04.2021 року по 30.04.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

31.05.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 31.05.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.05.2021 року по 31.05.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

30.06.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 20 000,00 (двадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 30.06.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили мінімум три замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.04.2021 року по 30.06.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

30.07.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 30.07.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.07.2021 року по 30.07.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

31.08.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 31.08.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.08.2021 року по 31.08.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

30.09.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 20 000,00 (двадцять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 30.09.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили мінімум три замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.07.2021 року по 30.09.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

29.10.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 29.10.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.10.2021 року по 29.10.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

30.11.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 10 000,00 (десять тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 30.11.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили замовлення товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.11.2021 року по 30.11.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

27.12.2021 р. буде визначено Головних переможців (власників призу) грошового призу у розмірі 30 000,00 (тридцять тисяч грн., 00 коп.) гривень та у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч грн., 00 коп.) гривень. Визначення власників призу проводиться 27.12.2021 року серед всіх клієнтів, що замовили та оплатили мінімум дванадцять замовлень товарів, та оплата за які надійшла в повному обсязі у період із 01.02.2021 року по 27.12.2021 року включно, а також виконали умови, зазначені в Пропозиції.

Визначення Головних переможців та переможців (власників призів) проводиться у вказані дати в правилах акції на весь 2021 рік за умови, якщо кількість претендентів на отримання відповідного призу, а саме унікальних клієнтів, які виконали всі умови Організатора для участі в Акції, не менше 7000 унікальних клієнтів. У разі, якщо дата проведення визначення власників призів Акції припадає на вихідний або святковий дні, то дата проведення Акції переноситься на наступний робочий день.

Усі зображення призів у розсилках-пропозиціях використано винятково з інформаційною метою. Призи будуть вручені у грошовому еквіваленті відповідно до правил даної Акції після сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору (в разі необхідності його сплати), згідно з Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010 р. зі змінами та доповненнями.


Стаття 4. Клієнт, який придбав товар(и) в Організатора даної Акції і взяв участь в Акції, тим самим підтвердив, що він ознайомлений та погоджується з усіма умовами участі в Акції, які наведено в даних правилах. Не існує жодного зобов’язання бути Учасником Акції.

Учасник має право:
1. Брати участь в Акції в порядку, визначеному цими Правилами.
2. Отримати приз та/або подарунок у разі визнання його переможцем, і повного виконання умов та дотримання даних Правил.

Організатор зобов’язан:
1. Провести Акцію в порядку, визначеному даними Правилами.


Стаття 5. Беручи участь в Акції Клієнт тим самим свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден із даними Правилами та зобов'язується їх дотримуватися, дає свою згоду на збір його персональних даних та включення до баз персональних даних клієнтів Організатора Акції, для подальшої обробки, використання та збереження персональних даних, самостійно або із залученням третіх осіб, із метою інформувати клієнта письмово або вербально без додаткового (попереднього) звернення про надходження нових товарів, проведення Акцій та інших рекламних пропозицій від Організатора та його комерційних партнерів. Відмову від використання персональних даних у базі персональних даних клієнтів клієнт зобов’язується, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», надати письмово на адресу:

У разі відкликання згоди на використання персональних даних, клієнт не допускається до подальшої участі в Акції.

Реєстрація є безкоштовною та добровільною. Персональні дані, отримані від учасників Акції Організатором, у тому числі поштова адреса та номер телефону, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України. Згідно із вищезазначеним, учасник має право на замовлення товарів із каталогів та інших рекламних матеріалів Організатора за власним бажанням та вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду щодо дотримання офіційних правил даної Акції, згоду на обробку будь-яких своїх персональних даних в цілях, передбачених Акцією, і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора та його комерційних партнерів.
Учасники Акції погоджуються з тим, що їх дані, отримані в період проведення Акції та занесені в базу даних, можуть бути в подальшому використані Організатором Акції без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для відправлення інформації, повідомлень тощо.


Стаття 6. Головним переможцем слід вважати Клієнта Акції, якого було визначено власником призу шляхом жеребкування та офіційно визнано всіма членами комісії. Головний переможець (власник призу) зобов’язується надати право Організатору на безкоштовне використання свого імені, прізвища, адреси, фотографій та виступів для реклами Організатора та анонсу наступних Акцій Організатора та його комерційних партнерів, а також право на публікації цих даних в мережі Інтернет на сайті Організатора www.grandgarant.com.ua, в рекламній поліграфічній продукції Організатора за винятком випадків, коли Головний переможець (власник призу) відмовляється від призу. У випадку відмови Головний переможець втрачає право на отримання призу, при цьому приз залишається у власності Організатора, який має право розпоряджатися ним на власний розсуд.

Стаття 7. Головні переможці (власники призів) будуть проінформовані про результати визначення власників призів Акції телефоном та/або рекомендованим листом, який надсилається протягом 15-ти робочих днів від дати проведення Акції. Приз виплачується Головному переможцю, переможцю (власнику призу) у безготівковій формі банківським переказом протягом 15-ти робочих днів від дня оформлення документів належним чином.

7.1. Для отримання призу Головний переможець зобов’язаний:
1. Надати всі дані, необхідні для отримання призу, а саме: ідентифікаційний номер, паспорт; й за необхідності: довідку з банку про відкриття банківського рахунку; інші дані на вимогу Організатора.
2. У разі виграшу грошового призу у сумі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.) гривень особисто приїхати до офісу Організатора для підписання всіх відповідних документів для виплати призу у грошовій формі, а саме: договору дарування, договору на безоплатне використання його імені, прізвища, адреси, фотографій, голосу, написаного письмового тексту, з рекламною метою в медіа (пресі, радіо та телебаченні) та акційно-рекламних кампаніях. Якщо у день видачі призу Головний переможець (власник призу) немає можливості бути присутнім на врученні (хвороба, каліцтво тощо) приз може бути вручено рідним та близьким Головного переможця за наявності довіреності на отримання призу, посвідченої нотаріально. У разі виграшу призу у сумі до 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.) гривень Головний переможець (власник призу) отримує пакет документів, необхідних для оформлення виплати, поштою. Після ознайомлення зі змістом документів та належного їх підписання, переможець (власник призу) має повернути пакет документів Організатору. Лише після цього виплата грошового призу буде здійснена згідно з ст. 7 даних правил.

7.2. Головні переможці (власники призів) мають 1 (один) місяць від дня оприлюднення результатів на сайті Організатора www.grandgarant.com.ua, щоб отримати свої призи. У випадку, якщо з неповажних причин призи не буде отримано переможцями протягом 1 (одного) місяця від дня публічного оголошення на сайті Організатора www.grandgarant.com.ua, клієнти втрачають право на їх отримання, що трактується як особиста відмова від отримання призу. Приз, за яким не звернеться переможець, по закінченню 1 (одного) місяця від дня проведення визначення власників призів Акції та оголошення Головних переможців, залишається у власності Організатора, який має право розпоряджатися ним на власний розсуд.


Стаття 8. Перебіг визначення власників призів Акції.

8.1. Визначення Головних переможців (власників призів) маркетингової Акції Організатора та його комерційних партнерів проводиться серед зареєстрованих клієнтів (тих, що зробили, оплатили замовлення товарів, дотрималися даних офіційних правил та умов Пропозиції).

8.2. Кожний переможець (одержувач інформаційно-рекламних матеріалів) погоджується та розуміє, що замовляючи, оплачуючи товари, дотримуючись даних офіційних правил та умов Пропозицій із надісланих йому розсилок-пропозицій, бере участь у визначенні власників призів Організатора та його комерційних партнерів.

8.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції, Організатор мають право залучати будь-яких третіх осіб.

8.4. Під час проведення визначення власників призів Акції ведуться протоколи, які перевіряються та підписуються всіма членами комісії. До складу комісії входять не менше трьох осіб, якими можуть бути: представник Організатора, особи незацікавлені у результатах визначення власників призів Акції, та/або клієнти Організатора. Під час проведення визначення власника грошових призів Акції на суму 50 000,00 (п’ятдесят тисяч гривень, 00 коп.) гривень протоколи підлягають нотаріальному посвідченню. Рішення комісії остаточні та не підлягають оскарженню чи відміні.


Стаття 9. Замовлення товарів за телефонами «гарячої лінії» Організатора вважається усним договором на придбання товарів. У разі відсутності замовленого товару Організатор має право замінити відсутній товар на аналогічний або інший за ціною не нижче, ніж ціна відсутнього товару, для задоволення потреб клієнта. У випадку, якщо клієнт не задоволений якістю товару, він має право протягом 14 днів від моменту отримання товару обміняти товар на товар належної якості, або повернути товар та отримати сплачені грошові кошти, згідно із Законом України «Про захист прав споживачів».
Термін «Страхування» мається на увазі, що за додаткову плату клієнт отримує послугу страхування посилки при замовленні, тобто у випадку отримання клієнтом пошкодженого товару, організатор за власний рахунок направляє аналогічний, не пошкоджений товар за 1 гривню.

Стаття 10. Організатор не несе відповідальність та має право анулювати дану Акцію без надання будь-яких відшкодувань для Клієнтів у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, та інші, непідвладні контролю з боку Організатора, обставини. Організатор даної Акції не може бути притягнутим до відповідальності за технічні проблеми пошти, інформаційних серверів, а також аудіо-, телепристроїв, комп’ютерів Учасників, телекомунікаційної мережі та інших фізичних і логістичних чинників, які в будь-який спосіб впливають на проведення Акції. Організатор не несе відповідальності з цього приводу, а також із приводу втрати поштою листів. Організатор не може бути притягнутий до відповідальності за поштову кореспонденцію та посилки з оголошеною цінністю, які були загублені, помилково доставлені іншому адресату або доставлені із запізненням не з вини Організатора.

Стаття 11. Повний текст офіційних правил або витяг із них може бути надіслано клієнтам за їх вимогою. Кожен, хто отримав офіційні правила проведення маркетингової Акції ТОВ «ТРЕЙДІВ» та/або витяг із них, або проінформований іншим шляхом про їх наявність та має можливість із ними ознайомитися, вважається таким, що повністю проінформований про їх зміст та згоден із ними. Також, кожен бажаючий може ознайомитись із правилами за посиланням Організаторів: www.pravila.cc.ua.

Стаття 12. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження та оприлюднення Організатором у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті Організатора.

Стаття 13. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції. Рішення Організатора Акції з усіх питань, пов'язаним з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають оскарженню.

Стаття 14. Суперечки, що виникають між Організатором та його клієнтами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі не досягнення згоди, вирішуються в господарському суді м. Києва, згідно з чинним законодавством України.